Ook binnen de ICT gaat het gezegde "Een ketting is zo sterk als z'n zwakste schakel" onverkort op. Om scheve verhoudingen te voorkomen dienen een aantal zaken zoals bijvoorbeeld de infrastructuur, netwerkcomponenten, hardware en software goed op elkaar te zijn - of worden - afgestemd.

 

Daarom levert PCA maatwerk: software, componenten of diensten optimaal zijn afgestemd op uw behoeftes en zullen zorgen voor een maximaal functionerende werkomgeving. Wij zijn niet gebonden aan bepaalde fabricanten of leveranciers en kunnen voorzien in de best mogelijk opties in de markt.

 

Als u oploopt tegen de grenzen van uw ICT-middelen zijn we u graag van dienst om een werkomgeving aan te bieden die veilig, stabiel en technisch gezien ruim voldoende presteert om knelpunten voor nu en de komende jaren op te lossen.

 

Graag bespreken en inventariseren we uw bestaande ICT en de beleving daarvan op de werkplek. Aansluitend zullen we u vrijblijvend adviseren en middels een goed onderbouwde offerte aangeven welke verbeteringen nodig of zinvol zijn en wat de kosten daarvan bedragen.

 

Aarzelt u niet en daag ons uit !